Ảnh đại diện Luận (ZV0038)
Trần Thị *** Luận
12/07/1987
0356170***
Bình Dương
bichluantran1***@gmail.com
Nữ
Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Bình Dương
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết