Ảnh đại diện Nhi (ZV0698)
*** Nhi
07/07/1997
0363431***
Lâm Đồng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nhiphan771***@gmail.com
Nữ
Phú Thuận ***,Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Cao đẳng
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Lâm Đồng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết