Ảnh đại diện Nhung (ZV0908)
Lê Thị Kim Nhung
26/06/1976
0932644***
Tp Hồ Chí Minh
Ltknhun***@yahoo.com
Nữ
*** Khu phố 4, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

11
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết