Ảnh đại diện Tiên (ZV1802)
Phạm *** Tiên
08/04/1993
0372677***
Tp Hồ Chí Minh
tienpham8***@gmail.com
Nữ
*** Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết