Ảnh đại diện Trúc (ZV1911)
Lê Thị Thanh Trúc
26/06/1992
0937219***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
Trucle***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Thị Thập
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng nhóm / ban
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
32 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết