Ảnh đại diện Huyên (ZV2238)
Triệu *** Huyên
05/10/1996
0929855***
Bình Phước, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Trieuhuyen051***@gmail.com
Nữ
Xã Bom Bo
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Phước, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết