Ảnh đại diện Phấn (ZV2399)
Nguyễn Thị *** Phấn
Thông tin nghề nghiệp

Cộng tác viên
Hà Nam
4 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp