Ảnh đại diện Tiên (ZV3060)
Phạm *** Tiên
16/09/1997
0393970***
Tp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
thaotien2412***@gmail.com
Nữ
Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết