Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Hằng
Phạm *** Hằng
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2018 đến 2018: Nhân viên tại Văn phòng công chứng Đồng Thị Ánh
Kỹ năng

Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng giao tiếp
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Hành chính)
Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn được làm việc trong môi trường tốt
Phấn đấu trở thành nhân viên giỏi
Được học hỏi và trau dồi kiến thức
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848