Ảnh đại diện Thủy (ZV3397)
Đào Thị *** Thủy
01/07/1995
0335903***
Tp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng
daothithuthu***@gmail.com
Nữ
Số ***, Đường Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết