Ảnh đại diện Hằng (ZV3445)
Nguyễn Thị *** Hằng
07/07/1989
0904202***
Tp Hồ Chí Minh
maihang78***@gmail.com
Nữ
*** cách mạng tháng 8
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết