Ảnh đại diện Hương (ZV3759)
Nguyễn Thị *** Hương
04/10/1998
0941375***
Tp Hồ Chí Minh
khanhhuong.u***@gmail.com
Nữ
Đường Nguyễn Giản Thanh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết