Ảnh đại diện Yến (ZV4021)
Nguyễn Thị *** Yến
09/04/1986
0983537***
Hà Nội
Yennguyens***@gmail.com
Nữ
*** Lợi
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết