Ảnh đại diện Thảo (ZV4109)
Đặng *** Thảo
07/07/1997
0387409***
Cần Thơ
phuongthaodang1***@gmail.com
Nữ
Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Cần Thơ
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết