Ảnh đại diện Hậu (ZV4119)
Nguyễn Thúy Hậu
29/06/1999
0974208***
thuyhau290***@gmail.com
Nữ
Chung cư Xuân Phú, phường Xuân Phú, Huế
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết