Ảnh đại diện Huyền (ZV4350)
Huỳnh Thị *** Huyền
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp