Ảnh đại diện Hậu (ZV4710)
Nghiêm *** Hậu
21/06/1998
0972476***
Tp Hồ Chí Minh
1654070081***@ou.edu.vn
Nữ
*** Nguyễn Kiệm, Gò Vấp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết