Ảnh đại diện Lộc (ZV4851)
Nguyễn *** Lộc
25/02/1996
0972869***
Bình Dương, Bình Phước
nguuyenthj***@gmail.com
Nữ
*** Lê Hồng Phong Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Bình Dương, Bình Phước
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết