Ảnh đại diện Ngân (ZV5053)
Trần Thị Kim Ngân
09/08/2002
0904821***
Hà Nội
ngankhanh090***@gmail.com
Nữ
*** Đường Láng, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết