Ảnh đại diện Uyên (ZV5218)
Bùi Thị *** Uyên
01/08/1998
0364482***
Hà Nội
uyenquac***@gmail.com
Nữ
Kiều Mai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết