Ảnh đại diện Chi (ZV5539)
*** Chi
11/07/1996
0989148***
Hà Nội
lechi.***@gmail.com
Nữ
Châu Tiến, Quỳ Châu, Nghệ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết