Ảnh đại diện Trang (ZV5968)
Nguyễn Thị Thùy Trang
26/06/1998
0333700***
Hà Nội
trhuytrang.ngu***@gmail.com
Nữ
thôn phụng Công, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
3 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết