Ảnh đại diện Kiều (ZV6526)
Lương Thị *** Kiều
27/05/1997
0964372***
Tp Hồ Chí Minh
luongkieu0***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Tư Giản, phường 12
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết