Ảnh đại diện Nhi (ZV6650)
Nguyễn Thị *** Nhi
05/07/1993
0937327***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenainhi5***@gmail.com
Nữ
Phường *** Quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết