Ảnh đại diện Huyền (ZV6730)
Trần *** Huyền
14/09/1994
0822828***
Tp Hồ Chí Minh
Huyen***@gmail.com
Nữ
Khóm ***
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Trung cấp
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Chăm sóc khách hàng
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết