Ảnh đại diện Hương (ZV6915)
Hoàng *** Hương
27/05/1996
0962348***
Hà Nội
huonghuon***@gmail.com
Nữ
Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết