Ảnh đại diện Chiến (ZV6936)
Dương *** Chiến
02/08/1991
0868407***
Tp Hồ Chí Minh
duongchie***@gmail.com
Nữ
*** huỳnh tấn phát, phường bình thuận, quận 7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết