Ảnh đại diện HỒNG (ZV7565)
TRẦN THỊ *** HỒNG
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp