Ảnh đại diện Duyên (ZV9255)
*** Duyên
23/05/1993
0982651***
Tp Hồ Chí Minh
quyduyen0112***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết