Ảnh đại diện Cúc (ZV9763)
*** Cúc
10/04/1985
0904681***
Hà Nội, Thái Nguyên
ngothikim***@gmail.com
Nữ
*** Times City
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Trên đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội, Thái Nguyên
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết