Ảnh đại diện Liên (ZV9826)
Tăng *** Liên
01/08/1991
0906668***
Tp Hồ Chí Minh
mylien***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Đình Tuý, phường 24, quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết