Ảnh đại diện Trang (ZW0161)
Trần Thị *** Trang
05/08/1997
0982587***
Tp Hồ Chí Minh
thuytrangtran1***@gmail.com
Nữ
*** Phạm Hùng Phường 4 Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết