Ảnh đại diện Anh (ZW0337)
*** Anh
05/07/1997
0931278***
Bà Rịa - Vũng Tàu
vu.ngocanh5***@gmail.com
Nữ
Mỹ Xuân-Phú Mỹ-Bà Rịa-Vũng Tàu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
8,5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết