Ảnh đại diện Luyến (ZW0614)
Bùi *** Luyến
30/03/1993
0973368***
Hà Nội
builuyen***@gmail.com
Nữ
Phường Quan Hoa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Thư ký
Hà Nội
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết