Ảnh đại diện Tuyền (ZW1519)
Trần Thị *** Tuyền
16/08/1977
0903364***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
minhtuyen16087***@gmail.com
Nữ
*** Lê Quang Định, P5, Quận Bình Thạnh, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

20
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết