Ảnh đại diện Bảy (ZW1821)
Nguyễn Thị Bảy
28/06/1983
0978678***
Hà Nội
baycalo***@gmail.com
Nữ
*** Trần Bình, Q. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

14
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
35 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết