Ảnh đại diện Hương (ZW1889)
Khiếu *** Hương
13/06/1998
0338353***
Tp Hồ Chí Minh
Thuhuongkh***@gmail.com
Nữ
Lê Văn Lương, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
3 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết