Ảnh đại diện Uyên (ZW2986)
Huỳnh Hồ *** Uyên
26/02/2000
0798627***
Tp Hồ Chí Minh
hhnuyen2***@gmail.com
Nữ
Kí túc xá khu B ĐHQG - TP Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết