Ảnh đại diện Thư (ZW3170)
Đặng Thị *** Thư
28/04/1992
0974322***
Tp Hồ Chí Minh
anhthudang1***@gmail.com
Nữ
*** Quang trung
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Lao động phổ thông
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Lễ tân - Tiếp tân
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết