Ảnh đại diện Hạnh (ZW3303)
Nguyễn Thị *** Hạnh
05/07/1996
0905786***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
myhanhqn1***@gmail.com
Nữ
Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết