Ảnh đại diện Trang (ZW3459)
Lê Thị *** Trang
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp