Ảnh đại diện Hương (ZW3872)
Trần *** Hương
14/08/1998
0967858***
Hà Nội
minhhuong1481***@gmail.com
Nữ
Phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết