Ảnh đại diện Loan (ZW4227)
Tạ *** Loan
24/02/1997
0333112***
Hà Nội
minhloan0***@gmail.com
Nữ
Tập thể *** phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết