Ảnh đại diện Ngọc (ZW4984)
Phan Gia *** Ngọc
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7,5 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp