Ảnh đại diện Nhi (ZW5310)
Nguyễn Tuyết Nhi
28/06/1999
0946150***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
mianguyn1***@gmail.com
Nữ
Số *** đường số 9, Khu Kim Sơn, Quận 7, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
Tư vấn pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết