Ảnh đại diện Linh (ZW5383)
Nguyễn Thị *** Linh
24/06/1994
0909202***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenlinh6***@gmail.com
Nữ
*** Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết