Ảnh đại diện Hoa (ZW5458)
Nguyễn *** Hoa
23/05/1996
0933361***
Tp Hồ Chí Minh
hoanguyenthi7***@gmail.com
Nữ
An Lạc, Bình Tân, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết