Ảnh đại diện Ny (ZW5480)
Nguyễn Thị *** Ny
11/08/1989
0973561***
Tp Hồ Chí Minh
Cherrynguyen1***@gmail.com
Nữ
*** Thành Mỹ, Phường 8, Quận tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết