Ảnh đại diện Hường (ZW6004)
Trần *** Hường
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp