Ảnh đại diện Nhi (ZW6301)
Phạm Lê *** Nhi
05/08/1998
0937231***
Tp Hồ Chí Minh
bichnhii0***@gmail.com
Nữ
*** Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Khác
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết